top of page

Plan Urbanistic Zonal - Zona Centrală a municipiului Făgăraș

© All rights for content on this website are reserved to Urban Synapse SRL

Instituirea acestei zone centrale istorice în cadrul centrului municipiului Făgăraș a fost datorată cerințelor de valorificare a potențialului de dezvoltare prezent aici, având ca principal punct de plecare Cetatea Făgărașului, monument istoric de interes național. 

Această zonă centrală concentrează elemente de patrimoniu și valori arhitectural urbanistice care pot participa în mod direct la ameliorarea estetic-funcțională a zonei, și la amplificarea activităților turistice și de recreere care se pot desfășura într-o astfel de ambianță cu caracter istoric. 

Analiza multicriterială a generat conturarea unei zone centrale suprapuse peste zona construită protejată, centru ce reprezintă nucleul de dezvoltare al orașului. 

Zona cuprinde parcelarul istoric conservat până în prezent, trama stradală a centrului istoric, fondul construit valoros, însă cuprinde pe lângă acestea și zone cu intervenții mai recente, din perioada comunistă și după '90, dar cu un impact foarte important asupra imaginii centrului orașului Făgăraș și a percepției monumentelor, zone unde este necesar un proces de revitalizare, pentru a minimiza efectele negative asupra centrului istoric. 

Numele proiectului / Plan Urbanistic Zonal pentru zona centrală a municipiului Făgăraș - zonă centrală situată în Zona Construită Protejată

 

locația proiectului / mun. Făgăraș, jud. Brașov

tipul proiectului / Plan Urbanistic Zonal

suprafața / 45 ha

anul realizării / 2014

client / Municipiul Făgăraș

birou proiectare / Urban Synapse, General Game

 

echipa de proiectare/

urb. Damian Alexandru Ioan

urb. Damian Laura

arh. Sabău Tătar Mircea

ist. dr. Băltean Ion C.

ist. dr. Sana V. Daniel

drd. urb. peis. Opriș Ana

arh. Bulgaru Oana

ing. Cipleu Victor

 

Planul urbanistic de față a studiat numeroase caracteristici ale parcelarului, tramei stradale, fondului construit, spațiului public, spațiilor verzi, și prin propunerile conturate și reglementările formulate s-a urmărit asigurarea continuității și ameliorării aspectului general al zonei centrale istorice. De aceea, obiectivul principal al acestui PUZ a fost protejarea conservarea și încurajarea restaurării/reabilitării patrimoniuluiconstruit existent, conform principiilor și reglementărilor enumerate în RLU și de asemenea în legislația actuală.

Trebuie menționat, că patrimoniul construit din zona centrală protejată nu este reprezentat doar de construcțiile clasate ca monumente istorice, ci și de cele cu valoare istorică, ambiental-arhitecturală, memorială, și de asemenea de construcțiile care alcătuiesc cadrul construit înconjurător al acestora, de parcelar, de spațiile publice existente, sau propuse spre a fi create pentru a genera o viață urbană constantă –piețe, scuaruri, parcuri, zona din jurul Cetății.

Țesutul urban din centrul istoric protejat al Municipiului Făgăraș este, ca în cazul multor centre istorice din România,  rezultatul evolutiv al unei dezvoltări care a cunoscut mai multe etapeistorice care si-au lasat amprenta asupra fondului construit, asupra tramei stradale, dar și asupra mentalului colectiv care a fost influențat pozitiv sau negativ. În prezent centrul Făgărașului este o zonă mixtă, unde, pe lângă funcțiunile de tip central (administrație, comerț, servicii) funcțiunea predominantă o reprezintă locuirea divizată în locuire în țesut urban istoric și locuire în țesut urban sistematizat în perioada socialistă.

Constanta dinamică a pieței și varietăților materialelor de construcții, combinatăcu dorința locuitorilor de a-simodernizarea imobileleși de a-și spori calitatea vieții în mediul urban, constituie adesea surse de confict în ceea ce privește respectarea reglementărilor corecte care trebuie urmărite în procesul de reabilitare/restaurare/modernizare a fondului construit. Gama variată de materiale de construcție, paletele cromatice saturate și lipsa unei strategii locale de dezvoltare integrată și armonioasă a centrului istoric protejat al Municipiului Făgăraș, duc la distrugerea sau alterarea îtr-un ritm alarmant a fondului construit valoros. 

bottom of page