top of page
TEIUS 1.png

Plan Urbanistic Zonal ansamblu rezidențial Teiuș, Caransebeș

© All rights for content on this website are reserved to Urban Synapse SRL

Amplasamentul pentru care este necesară elaborarea PUZ-ului este reprezentat de o suprafață de teren de 1,8 Ha intravilan, proprietate a Statului Român, situată în Cartierul Teiuș din municipiul Caransebeș.

 

În urma analizei situației existente și a prevederilor PUG în vigoare, precum și a tendințelor de dezvoltare, s-a concluzionat ca optimă extinderea aici a zonei de locuire din cartierul Teiuș.

 

Zona pentru care se elaborează proiectul de față este situată în interiorul intravilanului existent. Zona în studiu a cunoscut în ultima perioadă o ușoară dezvoltare în ceea ce privește funcțiunea de locuire, având mare potențial ambiental potrivit pentru această funcțiune.

 

Principala funcțiune propusă în zonă este cea de locuire, pentru care s-a elaborat un set de reglementări precise de conformare și construire.

Zona rezidențială propusă are o structură coerentă, rezultând în urma procesului de urbanizare.

Parcelarul se încadrează în tipologia de locuire cu caracter urban, regulat (pe cât permite forma trapezoidală a terenului), cu o densitate mică, fiind propus a fi ocupat doar cu locuințe unifamiliale cu regim de înălțime de maxim P+1 / P+M.

 

Planul Urbanistic Zonal încurajează dezvoltarea controlată și reglementată a zonei pentru ca aceasta să fie ușor de gestionat. Astfel planul stabilește:

  • Funcțiunea dominantă a zonei ca zonă rezidențială

  • Reglementări de urbanism pentru controlul dezvoltărilor viitoare

  • Modernizarea căilor de acces și a profilelor stradale

  • Proprietatea asupra terenurilor și circulația acestora pe viitor

  • Crearea unui ansamblu urban coerent și plăcut

Numele proiectului / Plan Urbanistic Zonal Extindere cartier de locuințe Teiuș

 

locația proiectului / Municipiul Caransebeș, județul CS

tipul proiectului / Plan Urbanistic Zonal

suprafața / 1,8 ha

anul realizării / 2015

client / Administrația Municipiului Caransebeș

birou proiectare / Urban Synapse SRL

 

03 REGLEMENTARI TEIUS-page-001.jpg
TEIUS 2.png
TEIUS 6.png
bottom of page