top of page
JUPA 1.png

Plan Urbanistic Zonal ansamblu rezidențial Jupa, Caransebeș

© All rights for content on this website are reserved to Urban Synapse SRL

Numele proiectului / Plan Urbanistic Zonal Extindere cartier de locuințe Jupa

 

locația proiectului / Municipiul Caransebeș, județul CS

tipul proiectului / Plan Urbanistic Zonal

suprafața / 2,3 ha

anul realizării / 2015

client / Administrația Municipiului Caransebeș

birou proiectare / Urban Synapse SRL

 

Amplasamentul pentru care este necesară elaborarea PUZ-ului este reprezentat de o suprafață de teren de 2,3 Ha, situată parțial în extravilanul municipiului Caransebeș – în vecinătatea satului aparținător Jupa (spațiu periurban – HCL nr. 234/23.08.2006) 

Zona pentru care se elaborează proiectul de față este situată în imediata vecinătate a intravilanului existent. Cererea pentru extinderea funcțiunii de locuințe în orașul Caransebeș se extinde și pentru localitatea Jupa, o localitate dezvoltată pe un plan prestabilit de urbanism, cu o tramă stradală rectangulară și un parcelar regulat. 

Astfel, extinderea pe suprafața de teren vizată se va integra în caracterul general al localității.

Principala funcțiune propusă în zonă este cea de locuire, pentru care s-a elaborat un set de reglementări precise de conformare și construire.

Zona rezidențială propusă are o structură coerentă, rezultând în urma procesului de urbanizare.

Parcelarul se încadrează în tipologia de locuire cu caracter urban, regulat, cu o densitate mică, fiind propus a fi ocupat doar cu locuințe unifamiliale cu regim de înălțime de maxim P+1 / P+M.

 

Planul Urbanistic Zonal încurajează dezvoltarea controlată și reglementată a zonei pentru ca aceasta să fie ușor de gestionat. Astfel planul stabilește:

  • Funcțiunea dominantă a zonei ca zonă rezidențială

  • Reglementări de urbanism pentru controlul dezvoltărilor viitoare

  • Modernizarea căilor de acces și a profilelor stradale

  • Proprietatea asupra terenurilor și circulația acestora pe viitor

  • Crearea unui ansamblu urban coerent și plăcut

01 PLAN DE INCADRARE PUZ JUPA-page-001.j
03 REGLEMENTARI JUPA-page-001.jpg
JUPA 4.png
bottom of page