top of page

Firma noastră oferă servicii de consultanță și proiectare pentru diferite tipuri de proiecte de urbanism

Proiectare Planuri Urbanistice

Certificări profesionale RUR (Registrul Urbaniștilor din România):

Tipuri de documentații de urbanism ce pot fi coordonate și elaborate de firma noastră:

 • Planuri de amanajare a teritoriului P.A.T. interorăşenesc sau intercomunal, simbol «C»

 • Planuri urbanistice generale P.U.G. de oraşe şi comune împreună cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «D3»;

 • Planuri urbanistice zonale P.U.Z. împreună cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «Dz0»;

 • Planuri urbanistice zonale P.U.Z. şi regulamentele locale de urbanism aferente pentru parcelări de locuinţe şi alte funcţiuni asociate acestora, simbol «Dz1»;

 • Planuri urbanistice zonale P.U.Z. şi regulamentele locale de urbanism aferente care au drept subiect o parcelare nouă pentru realizarea în exclusivitate de locuinţe, cu maximum 20 parcele, nu mai mari de 1 000 m2 fiecare, simbol «Dz2»

 • Planuri urbanistice de detaliu P.U.D. simbol «E»;

 • Planuri urbanistice de detaliu P.U.D. care au drept subiect amplasarea unei construcţii de importanţă redusă, aşa cum este definită în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, simbol «E1».

 • Proiecte pentru protejarea şi dezvoltarea patrimoniului construit, simbol «F6»;

 • Consultanță în domeniul urbanismului pentru diferite tipuri de documentații/ consultanță privind legislația în domeniul urbanismului;

 • Concepte de dezvolare urbană, modelare 3D, editare ghiduri și regulamente ilustrate de urbanism;

 • Operațiuni de restructurare/ regenerare urbană, organizare, amenajare și configurare a spațiilor publice;

 • Masterplanuri și planuri de dezvoltare ale zonelor centrale;

 • competențe în elaborarea studiilor/ proiectelor situate în zonele construite protejate;

© All rights for content on this website are reserved to Urban Synapse SRL
bottom of page