top of page

Plan Urbanistic Zonal - Cartier de locuințe Valea Cenchii

© All rights for content on this website are reserved to Urban Synapse SRL

Zona pentru care se elaborează proiectul de față este amplasată parțial în intravilan (169.546 mp) și parțial în extravilan (39.220 mp), conform PUG în vigoare. 

 

Arealul înconjurător al zonei de studiu a  cunoscut în ultima perioadă o ușoară dezvoltare în ceea ce privește funcțiunea de locuire, având mare potențial de dezvoltare pentru această funcțiune. În cele mai multe cazuri, țesutul urban din acest areal nu a fost dezvoltat pe un plan prestabilit, de aceea nu prezintă caracteristici urbanistice bine conturate și clar definite. 

 

Terenul este ocupat în prezent de o unitate militară dezafectată, ocupată cu vegetație dezvoltată spontan, circulații de incintă, construcții dezafectate în stare rea, amenajări pentru sistematizare verticală a terenului. De asemenea, limita PUZ cuprinde și circulații aflate în domeniul public și unele terenuri virane, aflate în domeniul privat al primăriei

 

Dat fiind faptul că mare parte din teritoriul înconjurător este conturat din punct de vedere funcțional ca zonă rezidențială, mai ales spre sud, propunerea de pe suprafața de teren vizată se va integra în caracterul general al localității. De asemenea, se va propune schimbarea funcțiunii pentru terenul ocupat în prezent cu unitatea militară dezafectată.

Numele proiectului / Plan Urbanistic Zonal Extindere cartier de locuințe - Cartier Valea Cenchii

 

locația proiectului / Municipiul Caransebeș, județul CS

tipul proiectului / Plan Urbanistic Zonal

suprafața / 20,8ha

anul realizării / 2017

client / Adninistrația Municipiului Caransebeș

birou proiectare / Urban Synapse

 

dezvoltare urbană ansamblu rezidential ansamblu industrial masterplan parcelare cartier planificare urbana puz pud pug
bottom of page