top of page
PARC LOGISTIC SEBES 1.jpg

Plan Urbanistic Zonal pentru depozit logistic și servicii mixte

© All rights for content on this website are reserved to Urban Synapse SRL

Amplasamentul pentru care este necesară elaborarea PUZ-ului este reprezentat de o suprafață de teren de 69.202 mp, situată în extravilanul municipiului Sebeș – la o distanță de  aproximativ 5 km de centrul Municipiului Sebeș.

 

În urma analizei situației existente și a prevederilor PUG în vigoare, precum și a tendințelor de dezvoltare, s-a concluzionat ca optimă realizarea în zonă a unor funcțiuni mixte de logistică, depozitare și servicii pe terenul în studiu.

 

Zona pentru care se elaborează proiectul de față este situată la vest de municipiul Sebeș. În prezent, terenul este utilizat ca teren arabil, conform categoriei de folosință din extrasele CF.

Terenurile din zona de vest a municipiului Sebeș au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare accelerată, în general cu funcțiuni de producție și industrie nepoluantă, astfel funcțiunea propusă de depozit logistic se integrează din punct de vedere funcțional în caracterul zonei.

În plus, proximitatea față de autostrada A1 (1.2 km până la cel mai apropiat nod de intrare pe autostradă) oferă accesibilitate sporită și facilitează desfășurarea și dezvoltarea activităților propuse.

 

Planul Urbanistic Zonal încurajează dezvoltarea controlată și reglementată a zonei pentru ca aceasta să fie ușor de gestionat. Astfel planul stabilește:

  • Funcțiunea dominantă a zonei ca Depozitare logistică și Servicii cu caracter mixt

  • Reglementări de urbanism pentru controlul dezvoltărilor viitoare

  • Modernizarea căilor de acces și a profilelor stradale

  • Proprietatea asupra terenurilor și circulația acestora pe viitor

  • Crearea unui ansamblu construit funcțional, coerent și plăcut

Numele proiectului / Plan Urbanistic Zonal pentru depozit logistic și servicii mixte

 

locația proiectului / Municipiul Sebeș, județul AB

tipul proiectului / Plan Urbanistic Zonal

suprafața / 6,9 ha

anul realizării / 2017

client / Privat

birou proiectare / Urban Synapse SRL

 

4 Parc logistic Reglementari urbanistice
PARC LOGISTIC SEBES 7.jpg
bottom of page