top of page

Plan Urbanistic General comuna Vințu de Jos, județul Alba

5 VINTU DE JOS - REGLEMENTARI URBANISTIC
© All rights for content on this website are reserved to Urban Synapse SRL

Comuna Vinţu de Jos este formată din 18 localităţi, doar centrul de comună fiind

situat pe lunca şi valea Mureşului, în partea de sud-est. Râul Mureş desparte comuna în două părţi distincte ca relief şi dezvoltare: centrul admnistrativ unde sunt concentrate toate serviciile şi celelalte sate situate pe dealurile numite Munceii Vinţului în partea de nord-vest a comunei. Culmile acestor dealuri coboară de la 900-1000 m până la 400 m la contactul cu lunca Mureşului. Zona montană a comunei nu este propice aşezărilor omeneşti, mai ales în acele zone cu altitudine mare, pante accentuate şi văi înguste. Ocuparea este de tip sat risipit, puţin întâlnită în această zonă a judeţului. Comuna Vinţu de Jos prezintă structura tipică a aşezărilor risipite montane, cu un centru de comună care este o aşezare de tip adunat, tipică pentru zona de vale, unde este concentrată cea mai mare parte a populaţie. Doar 1/3 din populaţie trăieşte în cele 17 sate aflate la baza dealurilor înalte sau pe înălţimi.

 

În propunerile din prezentul P.U.G. nu sunt prevăzute extinderi importante ale intravilanelor existente (excepţie făcând localitatea Vinţu de Jos), punându-se accentul în primul rând pe extinderea locuirii prin densificarea intravilanelor existente, stabilind totodată amplasamentele cu cel mai mare potenţial de dezvoltare economică, turistică şi rezidenţială.

 

Cu toate acestea au fost propuse și unele zone de extinderi de intravilan pentru funțiunea de locuire, în special în zonele unde au fost elaborate în ultimii ani Planuri Urbanistice Zonale, aceste extinderi având rolul de a include PUZ-urile respective în trupul principal al localității Vințu de Jos. Prezentul plan propune și scoaterea din intravilan a anumitor zone care nu au fost generatoare de dezvoltare (vezi plansa situația existentă), în final prin aceste scoateri din intravilan și prin noile propuneri de extindere să se ajungă aproximativ la aceeași suprafață de intravilan.

 

Această comună este traversată de Coridorul feroviar Pan-European IV, de Drumul Național 7 și de autostrada A1. Rețeaua densă de transport prezentă aici a generat propunerea unui amplu pol industrial și de transfer în zona de sud a comunei (care este traversată de toate cele trei axe majore de transport), pol ce va fi dezvoltat î trei etape, pe parcursul a 20 de ani. De asemenea, proximitatea acestui pol față de orașele Alba Iulia și Sebeș va genera o dezvoltare mai rapidă.

 

În plus, consiliul local dorește să construiască pe teritoriul comunei un aeroport de mici dimensiuni, care va spori accesibilitatea pentru întreaga zonă. Un alt avantaj pe care această comună îl are este reprezentat de râul Mureș, care o traversează de la nord-est la sud-vest, și care ne-a oferit oportunitatea de a propune dezvoltarea de multiple zone de recreere și sport de-a lungul rîului, și de asemenea propunerea unui sistem de piste de biciclete pe ambele maluri, care trece de asemenea și prin localitate.

Numele proiectului / Plan Urbanistic General - comuna Vințu de Jos

 

locația proiectului / comuna Vințu de Jos,  județul Alba

tipul proiectului / Plan Urbanistic General

suprafața / 8839 ha

anul realizării / 2012

client / Administrația comunei Vințu de Jos

birou proiectare / Urban Synapse, Capitel Proiect

02 INCADRARE TERITORIALA.jpg
3 PLAN DE INCADRARE IN TERITOIU 5000 (3)
bottom of page