top of page
7.jpg
© All rights for content on this website are reserved to Urban Synapse SRL

Plan de Amenajare a Teritoriului - Parcul Natural Apuseni

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane din zona Munților Apuseni, în condiţiile integrării în UE, impun valorificarea resurselor naturale şi umane locale, prin dezvoltarea economiei tradiţionale şi a turismului, în condiţiile păstrării şi conservării mediului natural. 

Scopul PATZ-ului şi a Ghidului Ilustrat de arhitectură tradițională îl reprezintă pregătirea unei platforme de lucru pentru Consiliului Judeţen Alba, Consiliile locale şi Administraţia PNA şi crearea un instrument prin care să se realizeze gestionarea coordonată a dezvoltării acestei zone naturale protejate şi a patrimoniului construit aparținător.

 

Se doreşte ca proiectul să reprezinte o platformă de cooperare între factorii de decizie politici, administrativi, specialişti, şi între administraţia Parcului, administraţiile locale şi investitorii din zonă, realizată cu scopul coordonării investiţiilor multisectoriale în vederea dezvoltării economice şi a stabilizării şi creşterii nivelului de trai al populaţiei. 

 

În urma studiului şi a propunerilor de soluţionare a tipurilor de probleme, PATZ-ul oferă instrumente de lucru necesare în domenii precum: proiectare, conservare, administraţie centrală şi locală, activităţi socio-economice în general. Documentul reprezintă totodată un instrument strategic de planificare a dezvoltării şi de pregătire a administraţiilor judeţene şi locale în vederea accesării fondurilor structurale.

Prin elementele strategice şi de reglementare, PATZ-ul va favoriza creşterea calităţii vieţii prin protejarea mediului natural şi construit valoros şi a peisajului natural şi cultural.

Numele proiectului / Plan de Amenajare a Teritoriului - Parcul Natural Apuseni

 

locația proiectului /regiunea Țara Moților,  județul Alba

tipul proiectului / Planificare teritorială

suprafața / comunele Albac, Gârda de Sus, Arieșeni, Horea, Scărișoara

anul realizării / 2011-2012

client / Consiliul Județean Alba

birou proiectare / Urban Synapse SRL, Capitel Proiect SRL

 

 

Proiect premiat la Bienala Națională de Arhitectură București, 2012, ediția a 10-a,

Secțiunea Planificare spațială

Viziune

Se doreşte ca în viitor, Parcul Natural Apuseni să devină o zonă naturală de atracţie la nivel naţional şi internaţional, având caracteristici antropice şi naturale deosebite, unde protecţia şi managementul integrat şi durabil rezultă într-o biodiversitate bine conservată şi pusă în valoare fără a fi afectată.

Se urmăreşte ca activităţile umane să genereze turism şi servicii de calitate, integrând natura şi arhitectura tradiţională în proces. Acestea vor fi însoţite de o utilizare durabilă a resurselor locale, de o infrastructură de transport şi reţele tehnico-edilitare ce vor fi suportul dezvoltării, adaptate în funcţie de specificul şi factorii locali.

 

Comunităţile locale au un rol esenţial în dezvoltarea Parcului, prin faptul că ele păstrează şi menţin tradiţiile şi elementele cu valoare culturală (construcţii, anexe, obiecte tradiţionale), sunt implicate direct în conservarea peisajului natural antropizat, dar de asemenea dezvoltă în mod participativ servicii de calitate care sporesc atractivitatea pentru zonă, având un impact minim asupra mediului.

Astfel, viziunea este bazată pe relaţiile strânse între mediu, oameni, economie şi cunoaştere. Aceste patru elemente sunt esenţiale pentru dezvoltarea viitoare a Parcului, iar relaţiile care se formează între ele definesc modul în care această dezvoltare va avea loc. Lucrând împreună, aceste elemente vor păstra şi îmbunătăţi aspectele care fac din acest Parc Natural un loc special.

bottom of page