top of page
05 REGLEMENTARI URBANISTICE PLANSA.jpg

Plan Urbanistic General comuna Sîncel, județul Alba

© All rights for content on this website are reserved to Urban Synapse SRL

Potrivit Strategiei de dezvoltare a comunei Sîncel pe termen mediu, obiectivul general rămâne dezvoltarea durabilă a comunei utilizând resursele şi potenţialul economic şi uman pe care le deţine, în scopul asigurării prosperităţii şi creştereii nivelului de trai al locuitorilor.

 

Dezvoltarea localităţilor comunei Sîncel se va face în mod natural, în principal pe vetrele existente, cu măriri ale intravilanelor (vezi Situaţia existenta şi Situaţia propusa – planşe) pe direcţia căilor de comunicaţie principale. De asemenea pentru organizarea mai eficienta a spaţiului din intravilan se propune o densificare a zonelor de locuit, pe suprafetele destinate în prezent grădinăritului sau culturilor agricole.

 

Reglementarile urbanistice pentru localitățile componente comunei au avut în vedere, în primul rând, organizarea funcţională şi extinderea limitată a suprafeţei intravilanului acolo unde a fost nevoie, cu scopul dezvoltării unitare a localităţilor. Aceste extinderi au fost realizate în zonele cu potenţial de dezvoltare, la conturarea lor s-a tinut cont de mediul natural, dar şi de cel social şi economic. Sistemul de circulaţii a avut şi el un rol important în stabilirea extinderilor intravilanelor.

 

Aceste propuneri urmăresc creşterea calităţii vieţii, dar în acelaşi timp evidenţiază şi datoria administraţiei locale de a  încuraja şi atrage noi investitori atât din rândul localnicilor cât şi din exterior. Dezvoltarea comunei poate fi amplificată și prin implementarea de proiecte cu caracter agricol și agroturistic, potrivite cu profilul funcțional actual al comunei. În zona de deal a comunei, există un lac ce prezintă potențial în ceea ce privește dezvoltarea unor funcțiuni turistice. Dezvoltările de aici se vor face însă ținând cont de mediul natural, și vor avea un impact redus asupra mediului.

Numele proiectului / Plan Urbanistic General - comuna Sîncel

 

locația proiectului / comuna Sîncel, județul Alba

tipul proiectului / Plan Urbanistic General

suprafața / 50950 ha

anul realizării / 2013

client / Administrația comunei Sîncel

birou proiectare / Urban Synapse SRL, Capitel Proiect SRL

02 INCADRARE TERITORIALA.jpg
05 REGLEMENTARI URBANISTICE PLANSA 2.jpg
bottom of page