top of page

Plan Urbanistic General comuna Sălciua, județul Alba

Obiectivul principal a Planului Urbanistic General al comunei Sălciua, ca documentație tehnică având caracter de reglementare, a fost direcționarea și coordonarea proiectelor de urbanism și amenajarea teritoriului, și de asemenea, identificarea direcțiilor de dezvoltare ale comunei pe termen scurt, mediu și lung.

Ca metodă de lucru, s-a utilizat analiza multi-criterialăa situației existente și a tendințelor de dezvoltare, astfel scoțând în evidență disfuncțiile și prioritățile de intervenție în teritoriu, și dirijând politicile de planificare urbană, în același timp respectând drepturile de proprietate, promovând interesul public și dezvoltarea sustenabilă a comunei.

 

Acest PUG este însoțit de un set de Reglementări ilustrate de Urbanism și Arhitectură .

Ghidul ilustrat explică, într-un limbaj ușor de înțeles de oricine, cum să fie păstrate și puse în valoare elemente precum obiectivele turistice, tradițiile, malurile de râu, linia mocăniței, arhitectura tradițională, pentru ca acestea să genereze și promoveze dezvoltarea rurală.

De asemenea, sunt prezentate, tipurile de arhitectură vernaculară prezente în zonă (de la așezările din zona de vale până la cele din zonele de deal și munte), și elementele de construcție specifice ale acestora.

 

Astfel, acesta promovează conservarea construcțiilor tradiționale, acestea putând fi reabilitate pentru a satisface nevoile actuale, atâta timp cât nu este afectată imaginea lor exterioară. Prin folosirea metodelor tradiționale de construire/reabilitare, metode care sunt compatibile cu vechea arhitectură și materialele de construcție, se pot conserva și pune în valoare elementele definitorii ale arhitecturii locale.

Ultimul capitol al acestui Ghid abordează construirea sustenabilă, unde sunt prezentate sumar metodele prin care o construcție poate fi construită sau reabilitată, fără a avea un impact puternic asupra mediului.

Aceste două documente (PUG-ul și Ghidul ilustrat), folosite împreună, generează un instrument util, care poate ajuta la explicarea arhitecturii și reglementărilor de urbanism (deseori inaccesibile sau greu de înțeles de către populație) pentru persoanele care nu au studii în domeniu sau pentru comunități, care au un rol esențial în implementarea reglementărilor respective.

Numele proiectului / Plan Urbanistic General - comuna Sălciua

 

locația proiectului / comuna Sălciua,  județul Alba

tipul proiectului / Plan Urbanistic General

suprafața / 7526 ha

anul realizării / 2009

client / Administrația comunei Sălciua

birou proiectare / Capitel Proiect,Urban Synapse

 

Proiect nominlizat la Bienala Națională de Arhitectură București, 2012, ediția a 10-a,

Secțiunea Planificare spațială

bottom of page