top of page
© All rights for content on this website are reserved to Urban Synapse SRL

Regenerare urbană - Extindere zonă cu funcțiuni centrale

Tema proiectului de faţă este „ Extinderea zonei centrale Giurgiu, factor esenţial în relansarea economică, socială şi culturală a acestuia”. 

Zonele centrale sunt locurile care adună, polarizează interese, activităţi şi persoane, de aceea prezenţa acestor zone în cadrul unui oraş este vitală.

Situl ales spre studiu reprezintă o zonă de maxim interes pentru locuitori şi administraţia locală, datorită poziţiei sale centrale, bine relaţionat cu celelalte zone importante ale oraşului. Existenţa unui teren de dimensiuni generoase, neconstruit, prezintă pentru moment o disfuncţionalitate a oraşului, dar şi o mare oportunitate de dezvoltare, în contextul în care Giurgiu este oraş la Dunăre şi poate fi privit ca satelit al Bucureştiului.

Numele proiectului / Extinderea zonei centrale Giurgiu, factor esenţial în relansarea economică, socială şi culturală a acestuia

 

locația proiectului / Municipiul Giurgiu, județul Giurgiu

tipul proiectului / design urban - regenerare urbană, Proiect de studiu

suprafața / 46 ha

anul realizării / 2010

birou proiectare / Urban Synapse

 

Proiect participant la concursul internațional de arhitectură durabilă ”Holcim Awards 2011”

Secțiunea Next Generation

Tema proiectului de faţă este „ Extinderea zonei centrale Giurgiu, factor esenţial în relansarea economică, socială şi culturală a acestuia”. 

Zonele centrale sunt locurile care adună, polarizează interese, activităţi şi persoane, de aceea prezenţa acestor zone în cadrul unui oraş este vitală.

Situl ales spre studiu reprezintă o zonă de maxim interes pentru locuitori şi administraţia locală, datorită poziţiei sale centrale, bine relaţionat cu celelalte zone importante ale oraşului. Existenţa unui teren de dimensiuni generoase, neconstruit, prezintă pentru moment o disfuncţionalitate a oraşului, dar şi o mare oportunitate de dezvoltare, în contextul în care Giurgiu este oraş la Dunăre şi poate fi privit ca satelit al Bucureştiului.

Zona studiată reprezintă un potenţial de dezvoltare foarte important la nivelul oraşului, fiind intr-o proporţie foarte mare ocupată de infrastructură feroviară dezafectată, sau de funcţiuni incompatibile cu zona centrală, gradul de utilizare al terenului fiind in prezent foarte redus. Această zonă reprezintă punctul principal de dezvoltare economică şi rezidenţială a oraşului Giurgiu, având posibilitatea unei implementări accelerate. Un proiect de restructurare urbană în această zonă oferă oportunitatea unei îmbunătăţiri semnificative în ceea ce priveşte domeniul public, dezvoltarea rezidenţială şi economică, şi în acelaşi timp creşterea numărului de angajaţi și reducerea fenomenului de împrăștiere urbană.

Adevărata provocare a acestui plan este de a atinge o dezvoltare economică, fizică, socială a zonei în studiu, şi implicit a oraşului prin: valorificarea potenţialului zonei în studiu, creşterea calităţii vieţii în zonă, crearea unei zone reper la nivelul oraşului, crearea unui spaţiu de calitate atât din punct de vedere arhitectural căt şi urbanistic.

 

Dezvoltarea Municipiului Giurgiu va fi necesar să valorifice toate avantajele care pot decurge din situarea sa geografică şi să etaleze o ofertă atractivă şi competitivă de localizări pentru o gamă largă de funcţiuni reprezentative la nivel local, regional, naţional şi chiar internaţional.

Giurgiu este un oraş cu un mare potenţial de dezvoltare, el situându-se pe traseul a doua importante culoare de circulaţie pan-europene şi anume: culoarul VII – Dunăre şi culoarul IX. De asemenea, el este situalt la o distanţă de aproximativ 60 km faţă de Bucureşti. Proximitatea faţă de Bucureşti, accesibilitatea crescută la Dunăre şi mai departe la Marea Neagră şi Marea Nordului, posibilitatea amplasării unui aeroport internaţional pe o rază de 40 km faţă de centrul oraşului, existenţa unui pod peste Dunăre care face legătura cu Bulgaria, fac din acest oraş un principal pol de atracţie economică, culturală, socială, turistică. 

Obiectivul general care exprimă aspiraţiile privind evoluţia oraşului Giurgiu în viitorii 20 de ani constă în „dezvoltarea municipiului Giurgiu ca oraş european, dinamic, înscris în reţeaua oraşelor dunărene, având un rol specific regional, naţional şi internaţional”.

 

Scopul lucrării de faţă este de a examina şi de a înţelege procesul de dezvoltare a unei zone centrale a unui oraş şi de a aplica aceste cunoştinţe în valorificarea, extinderea  şi transformarea zonei centrale a Municipiului Giurgiu, într-o zonă mixtă, identificabilă la nivelul oraşului, cu caracter propriu, care să fie motorul de dezvoltare economică, socială, culturală a oraşului.

Motivul pentru care am ales să abordez o astfel de problemă este faptul că în prezent Municipiul Giurgiu nu beneficiază de avantajele pe care o astfel de zonă le poate avea în dezvoltarea şi promovarea oraşului, centrul actual fiind foarte slab dezvoltat din punct de vedere al diversităţii tipurilor de funcţiuni care ar trebui să se regăsească într-o astfel de zonă.

Viziunea pentru centrul oraşului Giurgiu este aceea de centru vibrant unde se combină locuirea, comertul, birourile, cultura si loisir-ul, formând un loc cu o destinaţie clar definită şi cu un caracter distinctiv. Este locul unde locuitorii pot trăi, munci, şi pot utiliza spaţiul pe timp de zi, dar si de noapte, spaţiu al interacţiunii sociale, al evenimentului de toate tipurile.

Poziţia în oraş, dar şi varietatea tipurilor de transport, asigură un nivel crescut de accesibilitate şi mobilitate atât pe axa nord- sud (în relaţie cu Bucureştiul), cât şi pe axa vest- est (în relaţie cu Alexandria şi Russe). Această extindere a zonei centrale este de asemenea un spaţiu favorabil deplasărilor pietonale şi cu bicicleta.

 

Main Objective

Dezvoltarea municipiului Giurgiu ca oraş european, dinamic, înscris în reţeaua oraşelor dunărene, având un rol specific regional, naţional şi internaţional

bottom of page