top of page

DESIGN INTERIOR

 

Firma noastră oferă servicii de proiectare de design interior, de la concepte de amenajări pentru spații comerciale până la proiecte de design interior pentru locuințe, mobilier, consultanță în selectarea materialelor și urmărirea implementării proiectului.

IDENTITATE VIZUALĂ

Te vom ajuta să-ți transfori afacerea într-un brand cunoscut. Apelând la serviciile noastre de identitate vizuală firma dumneavoastră se va diferenția și poziționa pe piață, câștigând credibilitate și notorietate.

 

Design logo firmă

Design cărți de vizită

Layout tipizat pentru documente (mape de prezentare, cd, plicuri, pliante, foi cu antet, broșuri, cataloage etc.)

 

Servicii oferite de Urban Synapse

URBAN SYNAPSE.

urban planning office

URBAN PLANNING

 

  • Certificări profesionale RUR:

Tipuri de documentații de urbanism ce pot fi coordonate și elaborate de firma noastră

-Planuri de amanajare a teritoriului P.A.T. interorăşenesc sau intercomunal, simbol «C»

- Planuri urbanistice generale P.U.G. de oraşe şi comune împreună cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «D3»;

- Planuri urbanistice zonale P.U.Z. împreună cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «Dz0»;

- Planuri urbanistice zonale P.U.Z. şi regulamentele locale de urbanism aferente pentru parcelări de locuinţe şi alte funcţiuni asociate acestora, simbol «Dz1»;

- Planuri urbanistice zonale P.U.Z. şi regulamentele locale de urbanism aferente care au drept subiect o parcelare nouă pentru realizarea în exclusivitate de locuinţe, cu maximum 20 parcele, nu mai mari de 1 000 m2 fiecare, simbol «Dz2»; 

- Planuri urbanistice de detaliu P.U.D. simbol «E»;

- Planuri urbanistice de detaliu P.U.D. care au drept subiect amplasarea unei construcţii de importanţă redusă, aşa cum este definită în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, simbol «E1».

- Proiecte pentru protejarea şi dezvoltarea patrimoniului construit, simbol «F6»;

  • Consultanță în domeniul urbanismului pentru diferite tipuri de documentații/ consultanță privind legislația în domeniul urbanismului;

  • Concepte de dezvolare urbană, modelare 3D, editare ghiduri și regulamente ilustrate de urbanism;

  • Operațiuni de restructurare/ regenerare urbană, organizare, amenajare și configurare a spațiilor publice;

  • Masterplanuri și planuri de dezvoltare ale zonelor centrale;

  • competențe în elaborarea studiilor/ proiectelor situate în zonele construite protejate ;

bottom of page