top of page

Plan Urbanistic Zonal Domeniu schiabil Șureanu

Planul de Amenajare a Teritoriului „Domeniul Schiabil Şureanu”, judeţul Alba, se actualizează în vederea identificării şi delimitării terenurilor destinate amenajărilor turistice: pârtii de schii, infrastructură de acces, spaţii de cazare şi utilitate publică.

Documentaţia cuprinde propuneri privind valorificarea raţională a cadrului natural, şi reglementările privind suprafeţele de teren ce urmează a fi amenajate şi/sau construite.

Pentru realizarea lucrării, proiectantul a colaborat strâns cu organele de decizie judeţene şi locale interesate, respectiv Direcţia de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean  Alba şi primăriile comunelor Şugag şi Săsciori şi a oraşului Cugir.

 

Conform P.U.G Şugag şi RLU aferent, terenul studiat se află situat in extravilanul localităţii Tău Bistra, fiind ocupat de păşuni şi păduri în proporţie mai mică.

De asemenea se propune modernizarea drumurilor judeţene DJ 704 şi DJ 709K, care asigură accesul principal la teritoriul în studiu, şi de asemenea modernizarea DN 67C (care se transformă în şoseaua Transalpină), astfel facilitându-se relaţiile în teritoriu, atât spre nord, cât şi spre sudul ţării. 

Ca funcţiune, P.U.G.-ul (si de asemenea şi P.A.T.Z.I.O.-ul “”Domeniul Schiabil Şureanu) propune pe sit şi în vecinătatea lui o amplă zonă turistică ce va cuprinde un sistem complex de pârtii de schi şi zone turistice cu dotări specifice, spaţii de cazare şi alte funcţuni compatibile cu un astfel de ansamblu.

 

Proiectul îşi propune să valorifice relieful din zonă şi pantele care sunt optime pentru amplasarea aici a unui sistem de pârtii. De asemenea caracteristicile climatice prezentate în detaliu  în prima parte a prezentei documentaţii favorizează formarea în zonă a unui centru pentru sporturi de iarnă, dar nu numai, a unui ansamblu turistic funcţional pe tot parcursul anului.

Fiind în mare parte ocupat cu păşuni, terenul prezintă o situaţie favorabilă, nefiind nevoie de defrişări pentru trasarea în teritoriu a pârtiilor de schi (cu mici excepţii). Mici probleme pot apărea în zonele defrişate, datorită instabilităţii solului, aici fiind nevoie de lucrări mai ample de întreţinere a pârtiilor.

Caracteristicile deosebite ale cadrului natural vor fi potenţate şi scoase în evidentă şi prin inserţia în teritoriu a unor construcţii cu caracter arhitectural specific montan, ce vor crea relaţii vizuale benefice în peisajul de ansamblu.

 

Prin P.U.Z. s-au identificat câteva zone-cheie, unde se vor defini 8 trupuri de intravilan ce vor permite amplasarea funcţiunilor şi a construcţiilor pe teren, după cum se poate vedea în planşa de U.T.R.-uri. Două dintre aceste trupuri vor adăposti dotări turistice (spaţii de cazare, alimentaţie publică, agrement, sport, comerţ, servicii), iar restul de 6 vor reprezenta zonele de staţii de plecare şi sosire ale transportului pe cablu, unde se va permite realizarea clădirilor tehnice, dar şi a unor puncte de alimentaţie publică, comerţ.

În restul teritoriului, care va rămâne în extravilan, se propun 10 pârtii de dificultate ce variază de la uşor la dificil, şi de asemenea şi infrastructura necesară funcţionării acestora (stâlpi, conducte apă, tunuri zăpadă, împrejmuiri). 

 

Numele proiectului / Plan Urbanistic Zonal Amenajare și dezvoltare Domeniu schiabil Șureanu

 

locația proiectului / Comuna Șugag, județul Alba

tipul proiectului / Plan Urbanistic Zonal

suprafața / 145 ha

anul realizării / 2010

client / privat

birou proiectare / Urban Synapse, Capitel Proiect

 

bottom of page