top of page

Numele proiectului / Mina de Idei Anina- Scenarii de revitalizare post-industrială prin turism cultural: recomandări ilustrate de intervenţie la nivelul fondului construit 

locația proiectului / Orașul Anina, județul Caraș-Severin

tipul proiectului / Publication + workshop

anul realizării / 2014

birou proiectare / Asociația Alba Verde, Urban Synapse, Capitel Proiect

autori/ Țiganea Oana, Damian Laura, Damian Alexandru Ioan, Barbieri Marius, Rotaru Irina, Toso Francesco, Watson Mark

 

Proiect cultural iniţiat de Asociaţia Alba Verde, finanţat din taxa de Timbru sesiunea proiecte culturale Martie 2014 Ordinul Arhitecţilor din România, susţinut de Primăria oraşului Anina.

Coordonatori proiect / Project coordinators:

arh. Marius Barbieri, dr. arh. Oana Ţiganea 

Colaboratori / Collaborators: 

urb. Alexandru Damian, urb. Laura Damian, Ilie Chincea, Mircea Gligor, dr. Francesco Carlo Toso

Studenţi participanţi la Atelierul interdisciplinar /  Participant students to the Interdisciplinary Workshop

Laurenţiu Artugyan, Sofia Paulina Balaure, Adrian Bucin, Cristina Filca, Iulia Gălinescu, Henrietta Hmenya, Alin Ianoşi, Lucian Lighezan, Cristina Merciu, Laura Poară, Ionuţ Popescu, Constantin Tudurache, Radu Vit, Simona Zinca

Specialişti invitaţi / Invited specialists : 

Diana Belci, Irina Iamandescu, Gabriela Paşcu, Mark Watson  

Concept grafic, ilustraţii, tehno-redactare / Graphic :

urb. Alexandru Damian, urb. Laura Damian, arh. Oana Ţiganea 

Sursa materialelor folosite / Source of used materials, unless otherwise specified:

Plan Urbanistic General Anina / Anina Masterplan - Capitel Proiesct SRL (Alba Iulia)  & Urban Synapse SRL-D (Alba Iulia)

Atelier interdiciplinar de regenerare post-industrială Anina (27 Iulie - 3 August 2014) / Anina interdisciplinary workshop of post-industrial revitalization (27th July - 3rd August, 2014) 

bottom of page